POL-index - serwis informacyjny

Sposób dostarczenia danych

System do  wprowadzania danych do bazy POL-index zostanie utruchomiony wkrótce. Zalogowanie do systemu będzie możliwe tylko za pomocą loginu i hasła używanego w Polskiej Bibliografii Naukowej (PBN).

System POL-index będzie gromadzić dane na trzy sposoby:

  1. Poprzez import danych z baz bibliograficznych.
  2. Poprzez import danych w formacie XML.
  3. Poprzez wprowadzanie danych z poziomu strony WWW.

 

1. Import danych z baz bibliograficznych

Z tej metody będą mogły skorzystać czasopisma indeksowane w bazach bibliograficznych współpracujących z systemem POL-index.  Patrz: "Współpraca".

Dane artykułów zostają zaimportowane bezpośrednio z baz w formie tzw. szkiców. Redakcje czasopism będą miały możliwość poprawiania i uzupełniania tych danych. Konieczne jest również finalne potwierdzenie poprawności danych przez przedstawiciela czasopisma.
 

2. Import danych w formacie XML

Najszybszą i najprostszą metodą dostarczenia danych do systemu POL-index jest import metadanych w formacie XML. Metoda ta zalecana jest przede wszystkim w przypadku tych czasopism, które już posiadają metadane w swoich systemach informatycznych lub w postaci plików. Ze względu na różnorodność formatów metadanych oraz uwzględniają fakt, iż wymagane są tylko nieliczne metadane, system POL-index wykorzystuje tu dedykowany, prosty format XML. (zob. format POL-index)

Import danych odbywa się poprzez stronę WWW POL-index.

 

3. Wprowadzanie danych z poziomu strony WWW

Możliwe będzie również wprowadzanie danych poszczególnych artykułów za pomocą dedykowanego formularza dostępnego na stronie POL-index.

 

Dane wprowadzone na każdy z trzech powyższych sposobów wymagać będą weryfikacji i ostatecznego zatwierdzenia przez przedstawiciela czasopisma. Jedynie zatwierdzone dane uważane będą za dostarczone do systemu POL-index.