POL-index - serwis informacyjny

Współpraca

Dostęp do bazy POL-index otwarty jest dla wszystkich czasopism naukowych. Aktywny udział wydawców oraz szeroka reprezentacja tytułów naukowych zapewni wysoką jakość danych, a także przyczyni się do intensyfikacji współpracy zaangażowanych podmiotów.

W szczególności, informacje o artykułach opublikowanych w latach 2008-2014 (zob. Zakres zbieranych danych) dostarczyć mogą czasopisma ubiegające się o ocenę w obrębie Części B Wykazu Czasopism Punktowanych. Dane te staną się podstawą dla obliczenia Polskiego Współczynnika Wpływu, który stanie się elementem oceny czasopism w roku 2015.

Do współtworzenia bazy POL-index zapraszamy również inne czasopisma naukowe ujęte w Części C oraz w Części A Wykazu Czasopism Punktowanych, ze szczególnym uwzględnieniem czasopism o profilu humanistycznym i społecznym. 

Do współpracy zapraszamy wszystkie zainteresowane bazy bibliograficzne, których wieloletnie doświadczenie w indeksacji czasopism naukowych przyczyni się do podniesienia jakości danych w systemie POL-index.

Bazy zainteresowane nawiązaniem współpracy uprzejmie prosimy o kontakt pod adresem This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. .