POL-index - serwis informacyjny

Szanowni Państwo! 

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom podmiotów zaangażowanych w rozwój polskiej nauki oraz wspieranie nowoczesnych form komunikacji naukowej, udostępniamy Państwu serwis informacyjny dotyczący polskiej bazy cytowań POL-index.

POL-index to nowy element systemu POL-on, będący rezultatem doświadczeń zgromadzonych w trakcie ewaluacji czasopism w 2012 roku. Próba rzetelnej oceny czasopism naukowych aplikujących o zamieszczenie w części B Wykazu Czasopism Punktowanych ujawniła potrzebę zgromadzenia dodatkowych danych, w szczególności dotyczących czasopism z obszaru nauk humanistycznych i społecznych. W odpowiedzi na tę potrzebę podjęto decyzję o budowie polskiej bazy cytowań POL-index.

System POL-index ma na celu zebranie informacji o artykułach opublikowanych w czasopismach naukowych ubiegających się o ocenę w ramach tzw. "listy B" oraz wykazach cytowanej w nich literatury. Informacje te pozwolą na dokonanie analizy cytowalności tych czasopism.

W oparciu o zgromadzone dane wyznaczony Polski Współczynnik Wpływu (PWW), który stanie się elementem ewaluacji czasopism w 2015 roku. Do wyliczenia  PWW konieczne jest pozyskanie informacji o artykułach opublikowanych na przestrzeni ostatnich 7 lat, przy czym w przypadku artykułów opublikowanych w okresie dwóch lat poprzedzających rok oceny czasopism naukowych konieczne jest ich uzupełnienie o wykazy cytowanej literatury. (zob.  Polski Współczynnik Wpływu, Zakres wymaganych danych)

Podstawowym źródłem danych dla systemu POL-index będą współpracujące bazy bibliograficzne oraz przedstawiciele czasopism naukowych. Zainteresowane bazy serdecznie zapraszamy do współtworzenia systemu POL-index. (zob.Współpraca)

Serwis umożliwiający wprowadzenie danych przez przedstawicieli czasopism zostanie uruchomiony w późniejszym terminie. Dokładna data zostanie określona wkrótce. (zob. Sposób dostarczenia danych)

Polska baza cytowań POL-index stanowi części Systemu Informacji o Szkolnictwie Wyższym POL-on, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013.